Polen

Polen,...tussen oost en west


Polen is een parlementaire democratische republiek en ligt in Centraal-Europa. In de loop der tijd zijn de grenzen van Polen tot vier maal toe veranderd. De laatste maal was na de Tweede Wereldoorlog, toen op de conferentie van Jalta de zogeheten Oder-Neisse Linie als westgrens van Polen werd vastgesteld. De rivieren de Oder en de Neisse vormen tot de dag van vandaag de westgrens van Polen met Duitsland. In het zuiden grenst Polen aan TsjechiŽ en Slowakije en in het oosten aan Litouwen, Wit-Rusland en OekraÔne. Rusland en de Baltische Zee vormen de noordgrens van Polen. Het land is bijna acht keer zo groot als Nederland en tien keer BelgiŽ. Polen is verdeeld in 16 provincies (wojewodztwa) - bestuurlijke eenheden die geleid worden door een door de premier aangewezen wojewod.
Rond 4000 voor Chr. Vestigden zich al mensen op het hedendaagse Poolse grondgebied. Kelten, Skythen, Balten, Goten, Hunnen en vele Germaanse stammen vestigden zich er en trokken ook weer verder. Het is vrijwel zeker dat ook de Slaven, de etnische groepering waartoe de Polen behoren, bij deze groepen zaten. Midden negende eeuw werden de Polanen (letterlijk: de mensen van het veld), die zich gevestigd hadden aan de oevers van de rivier de Warta bij het tegenwoordige Poznan, de dominante stam in deze regio. Hun legendarische hoofdman Piast slaagde erin om de verschillende stammen samen te brengen in een politieke eenheid en noemde de streek Wielkopolska, of Polen, naar de naam van de stam. De vroegst bekende heerser was een afstammeling van Piast, graaf Mieszko I Hij bekeerde zich in 966 tot het Christendom. Dit werd beschouwd als het formele begin van de Poolse staat.