Polen

Nog meer geschiedenis….. de Middeleeuwen

Polen kent een bewogen geschiedenis, maar we zullen ons concentreren op de Middeleeuwen,…de tijd van Oberon.

Het begon dus allemaal met Piast en zijn afstammeling, graaf Mieszko I. Zijn zoon Boleslaw I werd de eerste koning van Polen. Door annexatie wist hij van Polen een behoorlijke lap grond te maken. Na zijn dood viel de boel weer uit elkaar in kleinere hertogdommen. Dat werd het patroon voor een aantal eeuwen daarna
Het gebrek aan samenwerking tussen al die kleine machthebbertjes zorgde ervoor dat het zuiden werd binnengevallen door Mongolen die in 1241 Legnica veroverden. Ondertussen had het noorden te lijden van een immigratiegolf vanuit Pruisen. In 1225 deed de hertog van Mazovië een beroep op de kruisridders van de Duitse Orde (Teutoonse ridders) om de Pruisen te verdrijven uit het Poolse gebied. Vijftig jaar later lukte dat, maar vervelend voor de Polen was dat deze ridders zelf het noorden bezetten en niet van plan waren om te vertrekken. Integendeel, door deel te gaan nemen aan de handel van de Hanze wisten ze een machtige positie op te bouwen.
Door de onafhankelijke positie en verdeeldheid van de adel en de steden ging het niet al te best met Polen. Pas onder koning Kazimierz III Wielki (de Grote) werd Polen weer enigszins een eenheid en wist men het verzet van de machtige steden te breken. Hij bouwde overal kastelen voor de verdediging van Polen en bevorderde de ontwikkeling van handel, economie en cultuur. De adel werd verder verenigd door ze eigen rechten en meer belangrijke ambtelijke functies te geven.
Na zijn dood viel de troon aan het geslacht Anjou en werd de 11 jarige Jadwiga tot koningin gekroond. Zij werd gedwongen te trouwen met Jagiello, de groothertog van Litouwen, waardoor Polen en Litouwen één staat werden. Jagiello wist de kruisridders in het noorden te verslaan en het grondgebied van Polen aanzienlijk uit te breiden van de Oostzee tot de Zwarte Zee. Polen was op dat moment economisch, politiek en cultureel het middelpunt van deze staat met Kraków als machtig centrum.