Oberon - Column

Een land, zijn vorst en de onderdanen

Oberon is alweer een tijdje in de lucht, sterker nog we naderen alweer bijna het einde van alweer een nieuwe tak aan de reeds stevige boom die realitynet nu is.

Volgens het spreekwoord is in het land der blinden eenoog koning, maar onder de deelnemers zijn er geen blinden (wel mensen die weinig zien). Te hopen is het voor de makers dat er onder de kijkers (niet als grap bedoeld, ik bedoel echt de mensen niet het synoniem voor ogen) mensen zitten die kunnen zien. Want zonder kijkers geen show (dat de mensen massaal afhaken heeft te maken met de vele ingrepen later in het spel, denk ik). Zelf ben ik een fan, maar toch moet me iets van mín lever.

Wat is nu echt een koning en in hoeverre heeft die macht?
Zowel in Belgie als in Nederland is dat al jaren een heel dubieus vraagstuk. De koning (kan ook een koningin zijn) is op papier de baas van een land, maar de feitelijk dagelijkse leiding dient te worden afgestaan aan een gekozen leiding (die vaak uit meerdere personen bestaat). De koning (zoals al gezegd kan dit ook een vrouw zijn) kan slechts in bijzondere gevallen tegen de wil van de gekozen regering ingaan en toont daar dan mee aan ballen te hebben (zelfs als het om een koningin zou gaan).

Terug naar de tv staat Oberon (dat ergens in Polen schijnt te liggen). Zoveel deelnemers die strijden om de macht en telkens vielen er meer en meer weg en enkel zij die op het kasteel leefden konden koning worden. De afvallers werden van hun troon gestoten (sommige letterlijk), tilden te zwaar aan de problematiek van het volk (ook sommigen weer letterlijk), zagen hun plannen in het water vallen (ook dat weer letterlijk) of het vuur lag hen te na aan de schenen (hadden de armen hun vuurstapel zo hoog gebouwd??)
Tactiek vierde de afgelopen weken hoogtij, want de een wilde wel naar het kasteel een ander niet (de waarheid zal als altijd wel ergens in het midden liggen).

Op een gegeven moment dacht ik als kijker wel alles gezien te hebben, maar dat was buiten de realiteit naast de reality-show gerekend. (Voor mij is Cor dus een echte troonkandidaat omdat hij afstand doet omwille van zijn familie). Verder kwamen in een laat stadium nog wat onverwachte wijzigingen, waardoor we dus eindelijk door konden hebben wie de werkelijke machtshebber was (met dank aan de raadsheer). Dit was pure volksverlakkerij en kwam de omroep (de mannen achter de raadsheer dus zijn zij dan de baas???) te staan op een terugloop in kijkcijfers.
Maar is de raadsheer wel het machtigste, want wat is een vorst zonder onderdanen. En hoeveel macht bezit de eenzame arme (luister hiervoor maar eens naar het prachtige de eenzame fietser van B de Groot (geen familie van de vorst der vorsten K de Grote)).

En een overpeinzing ten slotte; zijn wij als kijkers (wederom de personen) niet het machtigst? Want als wij niet zouden kijken, zou de baas van de omroep wel de stekker eruit trekken (al had men in de middeleeuwen nog geen stroom). Maar als wij als kijkende bevolking de macht in handen hebben wat is er dan waar van het spreekwoord????? (ervan uitgaande dat de meesten onder ons 2 ogen hebben)

Grtn Mollemans

P.S. zoals altijd zijn de columns nergens kwetsend bedoeld. Alle gelijkenissen met figuren op tv en de meningen hier gesteld komen uit het brein van een persoon die slechts zijdelings zich wil gelijkstellen met anderen en betreft daarom zeker niet altijd een hoog waarheidsgehalte.
Zoals ze in de middeleeuwen plachtte te zeggen: ter lering ende vermaeck.
[Terug naar de Columnpagina]

Wil je reageren op deze column? Dat kan op het forum!