Verslag aflevering 8

Een verkeerde keuze

Er is weer een nacht aangebroken en onder regent Cor blijkt het altijd feest te zijn. En nu dus weer. Dit keer gebruikt ‘de drinkende’ regent zijn rechten bij de drie vrouwelijke edelen. Hij wil dat de dames zijn bed gaan voorverwarmen. Candida ziet hier tegen op en doet hier niet aan mee. In haar ogen behoort een man van stand dat niet te doen.
Iris en Riet zijn wel met Cor meegegaan. Maar Riet en Iris willen eerst het bed van Cor inspecteren om te bepalen hoe vuil het wel niet is. En aan de hand daarvan bepalen ze of ze het bed zullen voorverwarmen.
Ondertussen hangt er in het armenhuis een gespannen sfeer. Dit komt doordat de armen beseffen dat de kans op boven te geraken steeds kleiner wordt. Om toch hun kansen te vergroten wil Dolf eten stelen om zodoende een edele naar het armenhuis te krijgen. Als de edelen hun wetten niet naleven, zullen ze in problemen geraken. Maar met dit plan krijgt hij weinig steun van met name Silke en Olivier.  Silke vindt het een lage streek om zo het spel te gaan spelen. Dolf geeft aan dat hij op precies dezelfde manier naar het armenhuis moest. Olivier vindt dat iedereen het spel gewoon op een eerlijke manier moet spelen zodat men met opgeheven hoofd Oberon kan verlaten. Dolf snapt Silke en Olivier niet zo goed, want als je het spel wilt winnen moet je zoveel mogelijke kansen pakken als je maar kan. De edelen zijn toch ook van plan om de armen uit te schakelen?

In het kasteel is de inspectie van de twee dames in volle gang. Ze vragen zich af, met Cor in hun nabijheid, wat Cor toch allemaal in zijn bed uitspookt. Het eindoordeel is dat het bed te vuil is in de ogen van de twee welgestelde dames en ze knijpen er van tussen. En zo komt Cor van een koude kermis thuis.
Op het binnenplein van het kasteel verbranden de armen het hout en het duiveltje van de vorige herendienst. Voor Olivier is het gelijk een mooie kans om de regent en de edelen in te lichten over de snode plannen van Dolf. Cor ziet in Olivier dan ook een bondgenoot en als hij de kans zich voordoet zou Cor met alle plezier Olivier naar het kasteel halen.
De volgende ochtend krijgt Cor geen tijd om zijn kater te verwerken. Er is een brief van de raadsheer aan hem gericht. In de brief stond dat hij moest laten zien dat hij een goede koning is. Als opdracht luidt dat hij de armen moet overtuigen om het land te gaan ploegen. Alle vier de edelen zijn het erover eens dat dit klusje niet zou makkelijk is eigenlijk. In het overleg brengt Iris naar voren dat het misschien handig zou zijn om de personen die het hardst ‘nee’ roepen de meeste macht over deze klus te geven. Zo zal hij of zij dan weer goed in de groep liggen. Maar als Dolf of Erik weten dat dit voordelig voor Cor kan zijn, zullen ze niet echt bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Regent Cor deelt mee dat hij het alleen aan Olivier zal voorleggen om zo problemen te voorkomen. Onder de ‘drinker’ Cor bevindt zich een slim persoon.
Hij laat dan ook Olivier naar het kasteel toe komen. Olivier moet ervoor zorgen dat ze toch moeten gaan ploegen. Door te benadrukken dat men niet kan oogsten zonder te ploegen hoopt hij zo iedereen te overtuigen. Ook omdat ze dan zichzelf benadelen. Want voedsel is voor de armen een zeer interessant factor. Dat kunnen ze immers wel gebruiken. Als men loon naar werk krijgt dan zullen Dolf en Erik ook aan het werk gaan. En het werkt want de armen hopen op deze manier meer eten te krijgen. Ze zijn dan ook al snel op weg naar het land. Het tactisch plannetje van Cor lijkt te slagen. Terwijl de armen onderweg zijn, blijken ze Dolf te missen. Ze hopen dat hij zich snel bij hun voegt aangezien Dolf de mand met eten bij zich heeft. Tijdens het ploegen wil men dan ook nog even picknicken. Maar waar is Dolf?
Die blijkt niet van heuvel te zijn afgeduwd en is ook niet in het water gesmeten met een enorme steen aan zijn voeten maar die is nog even snel naar het kasteel toe gegaan. Hij hoopt begrip van de edelen te krijgen over het spel dat hij wil gaan spelen. Hij legt uit dat de enige manier voor hem om boven te geraken is door bijvoorbeeld eten te stelen. Want als het aan de andere armen ligt, komt hij nooit in het kasteel. De edelen hebben begrip hiervoor en vinden dat het spel nu meer individueel is geworden. Dolf bedankt de edelen en vertrekt met enig achterstand naar de rest van de armen. Maar ook de edelen hebben twijfels blijkt. Ze kunnen niet inschatten of Dolf nu oprecht is of toch met een list bezig is.

De armen zijn op de plaats van bestemming en beginnen alvast zonder Dolf te ploegen. Maar zonder de werkethiek van Dolf is het geen makkelijke opgave. En al gauw worden de eerste opwindingen geconstateerd of Dolf nog een keertje komt opdagen. De armen vinden het niet gepast dat hij niet meedoet aan de gezamelijke opdracht. Want na een uur is Dolf er nog steeds. Werken met een lege maag is al niet fijn, maar als dan ook nog het gereedschap kapot gaat, zijn de rapen al snel gaar. Maar op het moment dat ze komst van Dolf hebben opgegeven, komt dezelfde persoon in de verte aanwandelen. Hij blijkt een andere route te hebben genomen en is daarbij verdwaald in het bos. Helaas voor Dolf gelooft niet iedereen hem. Als blikken konden doden dan had men op dat moment Olivier moeten vermijden. Dolf zijn populariteit is hier niet door gestegen en zal onder de huidigen armen ook niet meer stijgen. Desondanks weten ze de opdracht tot een goed einde te brengen.
Het regentschap van Cor benadert zijn einde en dat betekent dat er weer een strijd komt die uitmaakt wie van de vier edelen de nieuwe regent wordt. Dit keer speelt de strijd zich af op het water. De edelen zullen een harnas moeten aantrekken en krijgen een schild en lans toebedeeld. Het is een steekspel op het water. De edelen moeten met hun zware bepakking op het achterste gedeelte van een roeiboot staan. Er zullen twee voorrondes en een finale gespeeld worden. Het lot heeft bepaald dat in de voorrondes Riet tegen Iris zal strijden en Candida tegen Cor. Onder toeziend oog van Zebardyn en de armen zien ze tot hun groot vermaak dat in de eerste voorronde Riet en Iris elkaar het water induwen. Beide halen een nat pak maar aangezien Iris als eerst in het water viel is Riet geplaatst voor de finale. Dan de tweede voorronde. Bij de armen valt het op dat Cor niet echt goed in balans staat. Met hangen en wurgen valt hij er nog net zelf niet vanaf. Maar in het duel krijgt hij de lans van Candida tegen zijn helm gedrukt hierdoor hield hij nog net stand. In een uiterste poging probeert hij Candida nog een zetje van achter te geven maar dat wordt hem fataal en Cor valt zodoende zelf heel mooi in het water. De finale is bekend. Candida tegen Riet. Nadat de eerste poging geen nat pak opleverde voor één van hen gaat in de poging daaropvolgend Riet te water. En dat betekent dat Candida zich voor de derde keer regentes mag noemen.
Maar dan slaat het noodlot toe. De valkenier komt een brief brengen. Deze is voor Cor en bevat slecht nieuws. Er is iets ernstigs gebeurd binnen zijn familie en Cor besluit om Oberon te verlaten. Het thuisfront heeft hem nodig. Hij laat iedereen optrommelen op het binnenplein. Hij geeft zijn titel als edele aan vriend en bondgenoot Olivier. En het schildje gooit hij in het vuur zodat iedereen een gelijke kans behoudt. De vrolijkste van alle regenten vertrekt.
En dankzij vriend Cor mag Olivier naar het kasteel toe. Maar niet iedereen lijkt er blij mee te zijn. Havenarbeider Erik vindt dat Olivier wel heel makkelijk naar boven is geraakt.
Tijdens het feestelijke maal ter ere van Olivier moet Candida de herendienst aan één van haar edele aanwijzen. Zij kiest hiervoor Riet omdat zij denkt dat de armen Riet nog wel hoog hebben zitten en stiekem hoopt de regentes natuurlijk op dat belangrijke schildje. Maar zijn de armen wel bereid om de herendienst te doen slagen? Belangrijk is om een goede baljuw uit te kiezen. Maar daarover zijn de meningen verdeeld. Iris denkt dat Riet iemand zoals Andreas moet uitkiezen omdat hij Riet het wel gunt om in het kasteel te blijven. Candida is van mening dat je iemand moet uitkiezen die graag naar boven wilt komen. Daarmee doelt zij op iemand als Erik. Hij zal dan niet gaan tegenwerken als hij baljuw is. Riet volgt het advies van Candida en stelt Erik aan als baljuw. Maar of dat een goede keus is, time will tell. De herendienst bestaat uit het maken van bier. Het moet in een tonnetje gemaakt gebrouwen worden maar eerst moet van het tonnetje zelf  de vijf gaten dichtgemaakt worden. Tot vrijwel ieders verrassing wordt Erik als baljuw aangesteld en Riet vertrouwt erop dat hij de opdracht zal doen slagen. De beloning zal zijn dat ze het bier mogen houden en daar bovenop krijgen ze een extra grote portie vlees.
Maar Erik twijfelt wat hij moet doen. De groep besluit dat Erik er over na moet denken en dat zij zijn keuze gewoon volgen. Erik wou eerst de opdracht laten mislukken omdat hij liever niet ziet dat iemand een schildje krijgt. Maar hij heeft het laten bezinken. Aangezien er nog geen besluit is genomen of de herendienst zal slagen of mislukken gaat Dolf alvast met het tonnetje te werk. Met uiterste precisie maakt hij het tonnetje weer helemaal in orde. Maar de armen worden in de gaten gehouden door Olivier en Iris. Die volgen de verrichtingen op de voet en hopen eigenlijk dat de herendienst mislukt zodat ze niet hoeven te duelleren. De enige die zeker weet dat de herendienst slaagt is Candida. Zij vertrouwt op een goede afloop en een schildje. Op het eerste gezicht lijkt dat er ook op. Het tonnetje is gemaakt en het bier is vliegensvlug gebrouwen. Maar de tijd is aangekomen voor Erik om een beslissing te nemen. En hij kiest ervoor om de herendienst te laten mislukken zodat niemand een schildje heeft en tegelijkertijd heeft Andreas eindelijk een kans om te duelleren. De armen zijn ervan overtuigd dat het een complete verrassing voor de edelen zal zijn wat ze gekozen hebben.
Even later komt Riet polshoogte nemen. De armen doen Riet geloven dat de herendienst wel zal lukken. Later zal zij weer terugkomen en vol goede moed gaat zij weer terug naar het kasteel om het de anderen te vertellen. Olivier echter vertrouwt het niet helemaal.
Twee uur later zijn de armen bezig met het opdrinken van het gebrouwen bier. De herendienst is mislukt. Alleen weten de edelen dat nog niet. Het niveau is al behoorlijk gedaald als Riet arriveert in het armenhuis. De armen zijn een beetje in geschonken toestand en dat ontgaat Riet ook niet. Als dan ook moedertje Imelda een toneelstukje opvoert dat zij haar best heeft gedaan om de herendienst te doen lukken, besluit Riet maar naar boven te gaan.
Boven aangekomen hebben de overige edelen ook al vernomen dat de herendienst mislukt en vooral het gedrag van moeke Imelda is het onderwerp. Bij de vier edelen  heeft zij in ieder geval haar eigen graf gegraven, dat teringwijf aldus Riet.
Later op de dag mag baljuw Erik bij de edelen aan tafel zitten. De sfeer is er om te snijden. Dan komt Zebardyn tevoorschijn. Omdat de herendienst mislukt is zal baljuw Erik één van zijn mede armen moeten straffen. Nadat Zebardyn vertrokken is confronteert Candida Erik over de mislukte herendienst. Ze vindt het niet kunnen dat Erik iemand zoals Riet probeert te verlagen. Hij reageert erop dat zij hem nooit als baljuw had moeten kiezen en dat Candida haar beste vriendin heeft opgeofferd voor een schildje.
Na het maal zonderen Candida, Iris en Riet zich af. Candida heeft schuldgevoelens en gaat een brief naar de raadsheer schrijven met een verzoek of zijzelf in plaats van Riet mag
duelleren.

De volgende dag is aangebroken. Terwijl de edelen zich afvragen of Riet of toch Candida gaat duelleren moet één van de armen een straf uitzitten. Dolf is alweer de gelukkige. Hij moet vier uur lang met zijn handen gebonden boven zijn hoofd staan op het binnenplein. Dolf denkt dat hij zo een streepje voor de anderen krijgt met betrekking tot het duelleren. Terwijl Dolf zijn straf uitzit of eigenlijk staat, maakt Erik aan Riet bekend dat Andreas haar tegenstander zal zijn voor het aankomende duel. Een hele eer volgens Riet.
De armen hebben te horen gekregen dat Candida in de plaats van Riet wil duelleren en dat zet kwaad bloed bij de armen. Candida heeft een verkeerde keuze gemaakt en moet gewoon de consequenties aanvaarden. In het kasteel komt een dienstmeid de gevechtskleding brengen. Maar voor wie is die nu bestemd, Candida of Riet? De dienstmeid loopt naar Riet toe en dat betekent dat het voorstel van Candida niet aangenomen is. Riet zal moeten duelleren.
In het armenhuis wordt al langzamerhand afscheid genomen van Andreas. Ze zijn blij dat hij eindelijk eens mag duelleren en hopen dan ook dat hij in het kasteel terecht komt.
Ook Riet is al de hele dag een beetje afscheid aan het nemen. Zij probeert nog van deze laatste dag te genieten. Terwijl de twee duellisten zich naar de arena begeven wordt Dolf los gemaakt want zijn straf zit erop.
Het duel is aangebroken. Dit keer moeten de duellisten elkaar van een balk eraf slaan met een stok. Wie vijf keer er vanaf valt heeft het duel verloren en moet Oberon verlaten. Enigszins ziet Andreas tegen het duel op. Een man hoort niet een vrouw te slaan die behandel je met liefde. Mooie woorden maar om koning van Oberon te worden zal hij haar wel eraf moeten meppen, beseft Andreas zelf ook. Aangezien het duel met balans te maken heeft is Andreas in voordeel. Als doorgewinterde acrobaat moet hij dat immers beheersen. Maar de eerste die er vanaf valt is toch Andreas. Nadat hij wakker is geroepen door Erik mept hij Riet van de balk af. Stand:1-1. Nadat zij daarna ook nog eens twee keer in het water viel, begon ze al alle hoop te verliezen. En ondanks de steun van de edelen verliest Riet uiteindelijk met 5-1 van Andreas. Riet moet Oberon verlaten en Andreas klimt op naar het kasteel. Eindelijk hebben de armen weer een bondgenoot in het kasteel. En eentje waar ze veel van verwachtten. Misschien wel iets teveel……