Strategie, harmonie en verdeeldheid

De revolutie is achter de rug. Overal liggen nog brokstukken van de veldslag.
Zelfs de noodklok moest er aan geloven en daarmee is er geen weg meer uit Oberon mogelijk.
Maar dat houdt de armen niet bezig; ze slaagden erin het kasteel binnen te dringen en een duel af te dwingen. Helaas verloren 3 van de 4 armen dit duel en moesten daarna Oberon verlaten.
Riet merkt dat het een groot verschil is zonder de afgevallen 4.
Van de armen won alleen Cor zijn duel. De armen hopen dan ook echt dat hij eindelijk voor verandering zal zorgen.
Ze geloven in Cor.
Maar in het kasteel lijkt Cor al snel te worden ingepalmd door de grootste vijanden van het armenhuis te weten Stella en Polly.
Cor doet zich voor als vrolijke clown maar hij is sluwer dan de edelen denken. Voor hem loopt alles nog steeds zoals gepland. Cor geeft ook aan dat zijn volgende doel Regent worden is.
Ten koste van nieuweling Cor moest Bob het kasteel verlaten en dat was niet naar de zin van Candida.
Candida mist haar maatje Bob heel erg. Samen waren ze 4 handen op 1 buik!  Bij zijn vertrek gaf Bob haar nog een wijze raad.
Bob heeft tegen Candida gezegd dat ze in zichzelf moet geloven en dat ze een ware koningin is. Candida wil hem niet teleurstellen.
In het armenhuis doen ze intussen een vreselijke ontdekking. Tijdens de revolutie zijn de dieren ernstig verwaarloosd. Dat betekent nog minder eten en nog meer armoede. De armen heb dus opnieuw minder te eten. Maar er was meer. Alle huisraad van de armen is tijdens de revolutie 'op straat' gegooid!
De armen beseffen dat Stella achter deze gemene streken zit.
Bij wijze van psychologische oorlogsvoering nam ze alle huisraad en smeet die rond het kasteel. Erik ziet Stella het liefst per direct uit het spel vertrekken.
Candida is droevig maar ze blijft regentes en moet dus regeren.
Zoals elke dag brengt ze de dagtaken naar de armen. Die moeten voor zonsondergang volbracht zijn.
De armen vragen meteen aan Candida waarom al hun spullen waren rond gegooid. Candida geeft aan dat hun met zijn vieren besloten hebben dat te doen. Het vormde een deel van hun strategie.
Dan leest Candida de dagtaken voor. Erik geeft aan dat hij die dagtaken niet wil doen. Zeker niet zolang dat geen betere situatie bij de armen oplevert. Ze hebben honger en willen eten.
Candida verlaat de armen. Er ontstaat ophef bij de armen.
Candida komt terug in het kasteel en geeft aan dat de armen beneden heel kwaad zijn en een zondebok zoeken. Ook in de dagtaak hebben ze absoluut geen zin, maar om een straf te ontlopen werken bijna alle armen toch mee aan hun dagtaak.
Ze zijn zwaar teleurgesteld in de edelen. Een koning moet goed zijn voor zijn volk. Maar de huidige edelen laten de armen in de steek.
De armen schrijven een brief naar Zebardyn over de houding van de edelen tegenover der armen.

Zebardyn maakt zich zorgen en terecht. Het gaat niet goed in Oberon. De armen zijn woedend op de edelen.
En Candida laat de moed zakken. Ze denkt ook dat ze nooit kan winnen.
Dan moet Candida bij de raadsheer komen. De regent krijgt vanaf nu een beloning bij het slagen van de herendienst. Een beloning in de vorm van een wapenschild. Als de herendienst slaagt geldt het als een joker.
Wanneer hij/zij moet duelleren dan kan hij een andere het duel insturen in zijn of haar plaats.
Dit houdt in dat het duel nu een duel is van leven en dood.

Voor de droevige Candida komt deze wending precies op tijd. Candida vertelt de edelen wat Zebardyn verteld heeft. Maar ze bedenkt zich en houdt het verhaal van de schildjes voor zich. Dat kon haar wel eens voordeel geven bij de herendienst.
Candida wil deze absoluut winnen en ze speelt dit keer op tactiek. Ze mag als regentes kiezen welke arme welke edele zal gaan helpen. Dat geeft haar voordeel. Ze kiest zelf voor de jonge sterke en snelle Andreas en voor Stella heeft ze Erik gekozen.
Erik kan zijn geluk niet op, hij wil wraak nemen op Stella.
Dan is het zover, de machtsstrijd begint. De armen moeten geblinddoekt een hindernisparcours afleggen door middel van de aanwijzingen van de Edelen. Door het geschreeuw zijn de aanwijzingen van de edelen niet echt goed te horen en dat brengt grappige taferelen met zich mee.
Andreas hoort ook Candida niet echt goed. En zo is het Riet, die de mannenstem van Cor er wel tussenuit pikt, die de machtsstrijd voor hem wint. En Stella? Die voelt zich aardig bij de neus genomen door Erik, die absoluut geen moeite doet voor haar.
Cor is vanaf nu de regent van Oberon.
Cor moet bij Zebardyn komen. Hij krijgt hetzelfde verhaal over het wapenschild te horen als Candida. Candida had al een vermoeden dat Cor dit ook te horen zou krijgen. Samen spreken ze af dat ze het nog steeds niet aan de armen zullen vertellen. Maar..... de herendienst moet wel slagen als Cor een schild wil. En de armen hebben absoluut geen zin meer om nog iets voor de edelen te doen.
Cor wil de herendienst graag aan Candida geven. Omdat zij weet van de schildjes zal ze er alles aan doen om de armen te motiveren hun best te doen.
De armen merken nog niet veel van de nieuwe regent. Ze hebben nog steeds te weinig te eten. Ze geven aan dat ze niet eens zo'n honger hebben, maar gewoonweg geen energie meer hebben.
Als een herendienst slaagt, krijgen de armen meestal voedsel als beloning, maar de beloning voor deze dienst is een warm bad.
En wat op het kasteelplein staat beloofd weinig goeds. Op het binnenplein hangt een duivel. Daaronder moet de armen een gigantische stapel hout plaatsen tot dat de duivel omringt is door hout.

Cor hoopt dat het bad voor extra motivatie zorgt.
Maar de armen hebben duidelijk geen zin in deze herendienst. Ze snappen niet wat ze met een bad moeten. Ze willen eten.
En toch zullen ook deze keer de armen er voor moeten gaan. Want er zijn niet veel kansen meer om in het kasteel te geraken. Dus besluit Riet er voor 100 procent voor gaan. Riet overtuigt de armen, want als de herendienst slaagt, dueleert ze tegen Stella of Polly. Ze geeft ook aan dat ze geen andere keus hebben. De armen willen nu de volledig voor de winst van de herendienst gaan. En zo lijkt het plan van Cor te slagen en wordt zijn kans op een wapenschildje groter.
Dat de armen zo enthousiast zijn is prima voor Cor! En natuurlijk het feit dat niemand, behalve Candida, op de hoogte is van het bestaan en de betekenis van het wapenschild.
Erik zal blij zijn als heks Stella haar bezem pakt en uit Oberon wegvliegt.
De herendienst wordt een groot succes. Met man en macht wordt hout gesprokkeld om de duivel onzichtbaar te maken. En zo krijgt Cor, tot verbazing van alle aanwezigen een wapenschildje en verdienen de armen de volgende morgen een warm bad. En Riet mag duelleren met Stella of Polly om een plek in het kasteel.

En dan dringt de waarheid over het bezit van het schild goed tot de anderen door. Cor heeft al macht over leven en dood, maar nu bezit hij een extra wapen, nl. een soort joker die hij in kan zetten wanneer dat nodig is.
Cor geeft aan dat hij zijn schild waar nodig gaat gebruiken. Hij is nu bijna zeker van een plaats op de troon. Erik heeft het er moeilijk mee.
Dan krijgt de regent te horen dat er eten gestolen is. Hij moet daarvoor een schuldige onder de edelen aanwijzen. Dit kan hij zelf zijn, maar hij mag ook een andere edele aanwijzen die dan terug moet naar het armenhuis.
Dolf en Erik hebben Cor precies waar ze hem hebben willen.
Voor Cor lijkt het aanwijzen van degene die naar het armenhuis terug moet een zware beslissing. Maar hij is tactisch en gaat niet zelf. Maar voor Stella valt het doek. Zij mag terug. Na 16 dagen moet ze afscheid nemen van het kasteel en haar boezemvriendin Polly.
Als edele was Stella niet populair en ze beseft heel goed dat de armen haar ook niet willen.
En Erik?? Die is blij.
De turbulente nacht wordt gevolgd door een ijskoude ochtend. De sfeer in het armenhuis ligt onder het vriespunt. De armen maken zich erg druk om het wapenschild van Cor. Dolf geeft aan dat ze hem te kort kennen om te weten hoe hij het spel wil spelen.

Cor heeft kennelijk niet door dat de armen zich erg druk maken om zijn regentschap.
Om de plaats van Stella in te nemen moet er nu een arme gekozen worden die naar het kasteel mag vertrekken. Erik is eigenwijs en wil niet keizen wie hij naar boven wil sturen.
De edelen wachten in spanning wie de nieuwkomer is.
Dan komt Iris binnen. De armen hebben beslist. Iris vindt het kasteel prachtig. Iris vertelt Cor hoe de armen hebben gereageerd op zijn wapenschild en dat de armen niet echt blij waren met dit extra privilege.
Cor realiseert zich dat de armen hem niet nog een keer als regent willen.
Cor vertelt de armen dat hij graag een paar armen bloot in het bad wil zien zitten. En laat zo de armen weer lachen. De sfeer in Oberon is weer goed dus drinken de edelen een glas wijn.
Zebardyn merkt dat het nog nooit zo gezellig geweest is tussen arm en rijk.
Iedereen geniet op Polly en Stella na. Ze merken dat er erg veel veranderd is in het kasteel.
Ze missen elkaar.
Dan is het de dag van het duel. Folteren, daar gaat het dit keer om. Dus lijkt het duel op vierendelen. De duellisten moeten wijdbeens en wijdarms 2 manden met kettingen in de lucht houden. Wie als eerste een mand loslaat verliest het duel en moet Oberon direct verlaten. Beide kandidaten gaan volledig voor winst.
Dan begint het duel. Ze hebben allebei 30 kilo aan elke hand. Polly geeft aan dat met een goede stand ze het wel lang vol kan houden. Maar het is Riet die een stabiele houding heeft en dat brengt Polly aan het wankelen. Stella hoopt met heel haar hart dat Polly zal blijven. Maar opeens laat Polly haar hoofd hangen. En ze laat de manden los. Polly verliest het duel en verlaat Oberon. Vanaf nu is het is het duel op leven en dood.
De armen begrijpen dat Stella Polly enorm zal gaan missen. Imelda steunt haar. Iedereen merkt dat het spel inmiddels hard en medogenloos is geworden.
De edelen genieten ondertussen intens van een warm bad. En hun geluk is compleet als Cor hen een glas wijn komt brengen.
Die avond sluiten ze af met een feestje.