Verslag aflevering 2

Hiërarchie en anarchie

Donkere wolken pakken samen boven het rijk van Oberon. Er heerst onrust. Regent Dolf wordt bij raadsheer Zebardyn ter verantwoording geroepen na zijn uitbarsting de dag te voren. Dolf weigerde een edele te straffen voor het feit dat hij zelf twee wetten overtreden had. Terwijl de overige edelen speculeren over het zwaard van Damocles dat één van hen boven het hoofd hangt, krijgt Dolf nog een laatste kans van Zebardyn om alsnog een keuze te maken voor de straf. Zijn vastberadenheid heeft indruk gemaakt. De andere edelen vrezen voor hun lot en hopen dat Dolf 'eerzaam' zal kiezen en zelf naar het armenhuis gaat.
In het armenhuis begint intussen de honger te knagen in de diverse magen. Op een dieet van gerstepap slinken de krachten zienderogen, terwijl de dagelijkse taken, bij wet vastgelegd, altijd gedaan moeten worden. Hun dagtaak bestaat uit een berg stenen, die op de weg naar het kasteel ligt en binnen de eerste ommuring van het kasteel gebracht moet worden. Omdat er met geen woord gerept wordt over een beloning en iedereen zijn krachten wil sparen bij deze fysiek zware proef is niemand echt gemotiveerd de loodzware stenen de berg op te sjouwen. De armen besluiten gezamenlijk de dagtaak niet te volbrengen, ook al is dit strijdig met de wetten van Oberon.
In het kasteel staat regent Dolf intussen voor een dilemma. Hij moet beslissen wie van de edelen gestraft wordt voor het overtreden van de wetten. Terwijl de overige edelen zich allerlei scenario's bedenken, haalt Dolf hen uit hun lijden. Hij beslist zelf naar het armenhuis te gaan al is dit in zijn ogen een tactische keuze. Als koning moet je ook vrienden hebben onder de armen en zolang hij op het kasteel zit met alle privileges van dien, zal hij die niet vinden. De overige edelen tonen respect voor zijn integriteit en Dolf legt de gouden ketting af, ervan overtuigd dat hij deze vroeger of later wederom dragen zal.
Na zijn galgemaal vertrekt Dolf richting armenhuis, waar hem een minder warm welkom ten dele valt dan verwacht. In een poging de lauwe reacties wat warmer te maken, demonstreert hij hoe je vuur onder een ketel maakt en grijpt tal van klusjes aan, wat de overige armen eerder irriteert dan milder stemt. Door zijn komst moet er per direct een arme gekozen worden om zijn plek in het kasteel in te nemen. Met algemene stemming wordt Stella als troef ingezet om als 'Paard van Troje' wat anarchie te gaan stichten in de stijve hiërarchie van de edelen.
Zebardyn roept de vier edelen tot zich om de kwestie van de stuurloosheid van het rijk te bespreken. Er zal een machtstrijd moeten worden gevoerd, waarbij elk van de edelen gesteund wordt door twee lijfeigenen, die zij als secondanten kiezen. Zij weten alleen dat kracht belangrijk is voor de proef. Stella kiest als eerste voor Peter en Iris. Zij neemt de gelegenheid ten baat om eten te smokkelen naar armenhuis en overtreedt daarmee de wet. Na enige overpeinzing kiest Isaak voor Fred en Polly, Erik voor Andreas en Imelda. Bob laat zich tenslotte charmeren door Candida en Riet.
Bij de machtsstrijd om de absolute macht over Oberon moeten de edelen, geholpen door de twee armen, brandende projectielen met een katapult schieten richting een baal hooi op het water. Wie het als eerste lukt het hooi in brand te zetten wint de strijd en wordt regent. Hierbij zijn windrichting, kracht, en precisie in het werpen van groot belang en het vereist een grote mate van samenwerking. Na een pittige strijd wint Erik met zijn secondanten Andreas en Imelda de machtstrijd en wordt de nieuwe regent. Zijn eerste dag als regent begint de volgende dag meteen met een moeilijke beslissing. De kooi op de binnenplaats is voor de edelen een duidelijk teken dat er veranderingen op til zijn. Voor het eerst zal er gestraft moeten worden omdat één van de wetten van Oberon overtreden is. De regent zal een lijfeigene moeten aanwijzen, die de straf van de armen op zijn of haar schouders krijgt.
Ook bij de armen verloopt niet alles lekker. Dolf's autoritaire gedrag werkt een aantal mensen in het armenhuis op de zenuwen. Op onmogelijke tijdstippen beslist hij eigenhandig bepaalde klusjes te doen, wat bij veel armen kwaad bloed zet. Bovendien neemt een aantal mensen hem bepaalde beslissingen uit zijn tijd als regent kwalijk. De groep besluit hem hierop aan te spreken. Dolf weet niet goed wat hij van het armenhuis vinden moet en kan er niet zijn draai vinden. Hij probeert een hiërarchie te ontdekken om zo weer op te klimmen naar het kasteel- echter deze lijkt in zijn ogen te zijn vervangen door anarchie.
Regent Erik wordt door Zebardyn tot zich geroepen omdat door hem twee belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden. Ten eerste zal hij moeten beslissen wie van de armen moet worden gestraft voor het niet uitvoeren van de dagtaak de dag ervoor. Na lang wikken en wegen besluit hij dat Andreas de straf moet uitzitten in de kooi namens de armen, omdat hij het jongst en zeer lenig is. Erik komt zelf bij het armenhuis vertellen op wie zijn keuze is gevallen. Andreas vindt de keuze niet geheel eerlijk omdat hij immers Erik geholpen heeft regent te worden. Drie uur lang moet hij in de zinderende hitte in een metalen kooi zitten, met weinig beweegruimte, geen water, geen schaduw. Elke beweging doet pijn omdat het metaal heet is geworden in de zon. Omdat zij medelijden voelt voor het lot van Andreas overtreedt Stella voor de tweede maal de wet door hem een appel te geven.

Het tweede wat regent Erik moet bepalen is wie de herendienst gaat uitvoeren, en daarmee zijn of haar plek op het kasteel zeker moet stellen. Hij kiest voor Stella, die meteen Jeroen tot haar baljuw benoemt. Dit is mede een tactische keuze van haar omdat ze graag zijn invloed naast zich zou zien op het kasteel. De herendienst bestaat uit het moeten ploegen van een weerbarstig veld van 4 are vóór zonsopgang. Een loodzware klus temeer daar de grond erg vast is, en vol onkruid zit. De armen moeten zelf hun ploeg naar het veld dragen en met veel moeite slagen ze er na uren in de grond los te krijgen. Met brute kracht maakt Jeroen voren, en ploegen de armen het veld op tijd om. De herendienst slaagt, Jeroen mag gaan duelleren voor een plek op het kasteel. Ook Stella is zeker van haar plek bij de edelen. De edelen zijn ondertussen zorgeloos aan het jagen, en tijdens hun uitgebreide lunch zijn ze helemaal vergeten dat Andreas nog in de kooi zit. Lang nadat de drie uur straftijd er opzat, herinnert regent Erik zich de gestrafte en wordt Andreas eindelijk door een bediende bevrijd.
Omdat Stella tot twee maal toe de wetten van Oberon heeft gebroken wordt de regent tijdens het diner door Zebardyn ter verantwoording geroepen. Na haar bekentenis moet Stella als straf die nacht net zolang aan de schandpaal staan tot zij de wetten uit haar hoofd kent en de regent beloofd heeft ze na te leven. De armen worden opgetrommeld om haar moreel bij te staan, en in een recordtijd van een half uur kan Stella de wetten bijna foutloos luidkeels scanderen. Na haar straf beseft ze dat zij voortaan veel voorzichtiger moet zijn.
Doordat de herendienst geslaagd is, kan Stella één van de overige edelen, Bob of Isaak, aanwijzen voor het duel om hun plek op het kasteel. Zij kiest voor Isaak, waarmee Isaak zijn kansen voor het spel, indien hij het duel verliest, drastisch ziet verkleinen. De duellisten moeten een hindernisbaan afleggen, waarbij ze een harnas om hebben omdat ze beschoten worden op het parcours. Zij moeten drie vlaggen van het einde van het parcours te pakken krijgen en aan de andere zijde planten.
Omdat Jeroen veel zwaarder is dan Isaak, en daardoor fysiek in het nadeel, wordt Isaak voor de keuze gesteld ballast te dragen om de kansen gelijker te maken. Isaak accepteert dit met het oog op een eervolle strijd die hem bij winst of verlies zowel bij de armen als de edelen credit op zal leveren. De ketting van dertig kilogram die hem omgehangen wordt, blijkt echter ook een serieuze hindernis in de bewegingsvrijheid omdat hij telkens losschiet. Ondanks het feit dat Jeroen in het strijdgewoel zijn voet flink blesseert, slaagt hij er op pure wilskracht in het duel te winnen. Isaak moet naar het armenhuis en Jeroen zal zijn plek als edele innemen.